Historical Architecture -Rakennushistoriaa

Rakennushistoriaa ja ornamentteja

– So far just in Finnish, sorry –

Taiteellinen työskentely on syklistä. Maalatessani teosta ja valmistaessani näyttelyä työstän samalla päässäni jo sitä seuraavan näyttelyn teemaa ja teoksia. Tuleviin teoksiin siirtyy silloin elementtejä tekeillä olevista töistä, joko sisältöön tai tekniikkaan liittyen.

Ruudukon symboliikka

Vuonna 2013 innostuin taas rakennustaiteen historiaan liittyvistä maalausaiheista. Rakennushistoriaa-sarjan maalaukset enteilevät tulevia Värioppia- ja Klassikko -sarjoja, siis paluuta arkkitehtuuri- ja ornamentiikkateemoihin kasviaiheisten maalausten jälkeen.

Nyt kuitenkin kuvapinnan jako ja tekninen toteutus ovat uutta verrattuna aikaisempien vuosien vastaaviin aiheisiin, jotka perustuivat kuvapinnan tiukan symmetriseen kahtiajakoon.

Käytin maalauksissa aksenttina lyöntimetallia (ohutta, kuin lehtikultaa) ja jaoin kuvapinnan epäsymmetrisesti. Käytin sommittelussa mukana ruudukkoa, joka viittaa seinään, pintaan ja rakennuksen järjestykseen.

– Toisaalta koen ruudukon muodostaman verkon viittaavan myös läpinäkyvyyteen ja avaruudellisuuteen, mikä ilmenee ehkä parhaiten Värioppia-sarjan Värioppia 2 – Ajasta ja avaruudesta -maalauksessa.

Muita ornamenttiteemaisia maalaussarjoja:

 – Small Classics – Pienet klassikot

 – Classics – Klassikot

 – About Chromatics – Värioppia

 – Recollections – Muistumia