Recollections – Muistumia

Ornamentti- ja Muistumia-sarjat

– So far just in Finnish, sorry –

Voimakkaasti vaakasuuntaisten maalausten idea lähti alunperin 90-luvun lopulla liikkeelle pilarin, palkin ja seinän ajatuksesta. Kolmiosaisten teosten päätykappaleet merkkasivat pilareita, keskiosa palkkia tai vaihtoehtoisesti tasaista renessanssin ajan kalkkimaalattua seinäpintaa.

Tuolloin kuvio-aiheet saattoivat sijaita päätykappaleissa, ikään kuin pilarin kapiteeleissa, ja värillinen keskiosa vastasi seinäpintaa. Vaihtoehtoisesti keskiosassa oli friisiä vastaava kuvioaihe, ja värilliset päätykappaleet viittasivat pilareihin.

Rakenteellisesta taustasta irtautuminen

Sittemmin maalausten osat ovat lähteneet elämään omaa elämänsä, kuten tässä esitetyissä Muistumia-sarjan teoksissa, jotka ovat valmistuneet jo vuonna 2005-06. Näille tein vuonna 2009 jatkoksi vielä kaksi Ornamentti-maalausta, joissa palasin lähemmäs idean alkuperäistä käsittelytapaa.

Kuvasarjassa on mukana myös yksi ensimmäisistä tämän teeman teoksista, Fragmentteja-sarjasta vuodelta 1995. Siinä näkyy hyvin alkuperäinen pilareiden ja friisin idea.

Muita ornamenttiteemaisia maalaussarjoja:

 – Small Classics – Pienet klassikot

 – Classics – Klassikot

 – Avout Chromatics – Värioppia

 – History of Architecture – Rakennushistoriaa