Paintings 2019-2022

.

Most of these paintings were displayed during 2019-2021 in an exhibition titled THINK OF SPACE OR PLACE. They first were performed in Gallery Saskia in Tampere, then in Gallery Uusikuva in Kotka and finally in Promenadigalleria in Hyvinkää.

In 2021, the collection was completed with new paintings of the Kitchen Design series.

Many of these paintings can be considered as architectural floor plans or layouts. And many of them in a way refer to their surroundings – this attribute I have heightened with an external piece.

.

.

VUOSIEN 2019-2022 TEOKSISTA

Kuvagallerian alimmat maalaukset olivat esillä 2019-2020 Suomessa kiertäneessä ‘AJATTELE TILAA TAI PAIKKAA’ -näyttelyssäni, ensin Galleria Saskiassa Tampereella, sitten Uusikuvassa Kotkassa, ja lopuksi Promenadigalleriassa Hyvinkäällä.

Vuosina 2021-22 täydensin kokonaisuutta muun muassa uusilla osilla Kitschen Design -sarjaan.

Tutkin näissä maalauksissa arkkitehtuurin ja ennen kaikkea tilan kokemista ilman, että teen kuvaa itse tilasta. Monissa teoksista voi hahmottaa tilojen pohjapiirroksia.

Useimmat näistä maalauksista viittaavat itsensä ulkopuolelle. Tätä ominaisuutta olen korostanut jatkamalla maalauksia irtonaisilla elementeillä, jotka ulottuvat perinteisen neliömuodon yli.

Näissä teoksissa olen irtautunut klassisen arkkitehtuurin ja ornamentiikan käsittelystä. Niissäkin teoksissa, joissa edelleen on mukana elementejä aiemmasta muotokielestäni, aiheen käsittely on muuttunut ‘moderniksi’.