Brunelleschin kukka

Arkkitehtuuri ja arkkitehtuurin historia ovat yksi tärkeimpiä innoituksen lähteitä kuvataiteilijan työssäni.

Matkoillani kierrän kuvaamassa historiallisia arkkitehtuurikohteita. Vanhojen kirkkojen valohämy, niiden pohjapiirrosten systemaattisuus yhdistettynä upeaan visuaalisuuteen ja se, miten kuvataide ja erityisesti ornamentiikka kohtaavat arkkitehtonisissa/tektonisissa ratkaisuissa, pysäyttävät minut.

Brunelleschin kukka

Brunelleschin kukka -näyttely lainasi nimensä dokumentista, joka kertoi Firenzen Duomon kupolin rakentamisen vaiheista. Kupolin oli tarkoitus olla tunnetun maailman suurin vapaa kupolirakenne, ja rakennuttajille oli arvoitus, kuinka se teknisesti onnistuttaisiin toteuttamaan. Arkkitehti, kuvanveistäjä Filippo Brtunelleschi keksi uuden rakenteen, jolla holvi saatiin kantamaan itse itsensä rakentamisen aikana.

Firenzen Duomon kupoli on matemaattisen kauneuden kuva. Siinä yhdistyy tekniikka ja estetiikka aiemmin näkemättömällä tavalla.

Kuva-alan jaottelu

Vaakasuuntainen pohja on mielenkiintoista jakaa rinnakkaisiin vyöhykkeisiin, joissa tapahtuu erilaisia asioita, kuten esimerkiksi maalauksessa ‘Brunelleschin kukka 2’. Siinä on rinnakkain kolme tilallisesti erilaista vyöhykettä: vasemman reunan ruskea ruudukko, joka voi viitata vaikka lattian tai seinän savitiilipinnoitteeseen; oikeaa puoliskoa hallitseva keskeiskirkon pohjapiirroksen eräänlainen tyyppikuva, joka on löydettävissä myös Firenzen Duomon kupolin kantavista rakenteista, ja siihen liittyvä Duomon kupolin yksinkertaisestettu kaavio, ns. ‘Brunelleschin kukka’. Kolmantena elementtinä on vaalean epäsymmetrinen tausta-alue ja siinä näkyvät viivat – ne kuvaavat arkkitehtuurin kauneutta ihailevan katsojan kulkua.

Muita rakennustaiteen historiaan liittyviä sarjoja:

Pohjoista ja etelää

Venetsia