ARTIST

ABOUT ARTISTIC WORK – architecture and botanics

 

The praise of beauty

is it possible that humans are the only creaturews who are able to enjoy beauty? (hardly) – And to make things, whose primary purpose is to be beautiful? If it is so, is it not great that our brains have aquired a quality of this sort. It is worth cherising, is it not?

 

Merja Heino is a visual artist whose work can be divided in two areas on the technical basis: paintings and video art.

The themes of the paintings include the questions of architecture as well as landscapes and plants.

The idea of paintings arise from the historical and contemporary European architecture which she links with challenges of colours – she studied architecture in the Helsinki Univesity of Technology (nowadays Aalto University) before changing to free arts.

Her videos are animations based on still photos deling with the idea of Paradise.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

TAITEILIJASTA JA TAITEELLISESTA TYÖSTÄRakennustaidetta ja kasvitiedettä

Kauneuden ylistys.

Onkohan ihminen ainoa olento, joka osaa nauttia kauneudesta? Ja osaa tehdä asioita, joiden ensisijainen tarkoitus voi olla kaunis? Jos näin on, niin eikös se ole hienoa – että aivoihimme on kehittynyt tällainenkin ominaisuus. Kyllä sitä kannattaa vaalia, eikö vaan?

 

Taiteellinen työskentelyni jakautuu teknisesti kahteen alueeseen: maalauksiin ja videoteoksiin.

MAALAUKSISSANI kuljetan rinnakkain kolmea eri pääteemaa: arkkitehtuuria/ ornamentiikkaa; maisemamaalausta; kasviaiheita. Videot käsittelevät Paratiisia, eri tavoin lähestyen.

ARKKITEHTUURI ja ORNAMENTIT:

Kulttuurisidonnaisia arkkitehtuurin historiasta, lähinnä renessanssin ja barokin rakennustaiteen ja ornamentiikan muodoista lähteviä aiheita, jotka ovat kulkeneet länsimaisessa visuaalisessa kulttuurissa antiikista asti.

Alkujaan nämä muotoaiheet ilmenivät antiikin pilareiden kapiteelien achanthus-lehtiaiheissa. Renessanssin ja barokin julkisivuissa ne saivat uusia muotoja sekä niiden myötä uuden nimen – voluutta. Samat muotoaiheet toistuivat myöhempinä vuosisatoina sekä arkkitehtuurissa, että esimerkiksi huonekalujen – kuten tuolinjalkojen – muotoilussa. Nykyään näihin spiraalimaisiin muotoihin voi törmätä tapeteissa, lahjapapereissa, hajuvesipullojen designissa.

Arkkitehtuuri- ja ornamenttiteemaisissa maalauksissani pelkistän ja siirrän tätä visuaalista perintöä nykykuvataiteen kontekstiin.

MAISEMAMAALAUKSET

keskittyvät ensisijaisesti läsnä- ja poissaolon, sekä hiljaisuuden kokemuksen välittämiseen.

KASVIMAALAUKSIIN

tuon samaa pelkistystä ja niukkaa, lähes mustavalkoista väriskaalaa, joka on ominaista myös arkkitehtuuriteemaisille töilleni. Kasvimaalausten niukkuus muodostaa kontrastin kasviteemaisten videoteosteni värikylläisyydelle.

VIDEOTEOKSENI

esitetään aina seinän korkuisena projektiona, joka hallitsee tilaa. Videoiden kuvamateriaalissa yhdistän kasveja ja kasvinosia, jotka eivät todellisessa luonnossa kuulu yhteen. Näin saavutettu ylenpalttinen runsaus kaikessa yksityiskohtaisuudessaan tulvii yli katsojan, ja luo hänen ympärilleen puutarhan. Syntyy ‘Paratiisikokemus’.

Katso myös ansioluettelo.