TAITEILIJASTA

Kauneuden ylistys.

Onkohan ihminen ainoa olento, joka osaa nauttia kauneudesta? Ja osaa tehdä asioita, joiden ensisijainen tarkoitus voi olla kaunis? Jos näin on, niin eikös se ole hienoa – että aivoihimme on kehittynyt tällainenkin ominaisuus. Kyllä sitä kannattaa vaalia, eikö vaan?

 

TAITEILIJASTA JA TAITEELLISESTA TYÖSTÄRakennustaidetta ja kasvitiedettä

Taiteellinen työskentelyni jakautuu teknisesti kahteen alueeseen: maalauksiin ja videoteoksiin.

Lisäksi olen leikitellyt hiukan puupiirroksen ja metalligrafiikan kanssa.

 

MAALAUKSISSANI kuljetan rinnakkain kolmea eri pääteemaa: arkkitehtuuria/ ornamentiikkaa; maisemamaalausta; kasviaiheita. Videot käsittelevät Paratiisia, eri tavoin lähestyen.

ARKKITEHTUURI ja ORNAMENTIT:

Kulttuurisidonnaisia arkkitehtuurin historiasta, lähinnä renessanssin ja barokin rakennustaiteen ja ornamentiikan muodoista lähteviä aiheita, jotka ovat kulkeneet länsimaisessa visuaalisessa kulttuurissa antiikista asti.

Alkujaan nämä muotoaiheet ilmenivät antiikin pilareiden kapiteelien achanthus-lehtiaiheissa. Renessanssin ja barokin julkisivuissa ne saivat uusia muotoja sekä niiden myötä uuden nimen – voluutta. Samat muotoaiheet toistuivat myöhempinä vuosisatoina sekä arkkitehtuurissa, että esimerkiksi huonekalujen – kuten tuolinjalkojen – muotoilussa. Nykyään näihin spiraalimaisiin muotoihin voi törmätä tapeteissa, lahjapapereissa, hajuvesipullojen designissa.

Arkkitehtuuri- ja ornamenttiteemaisissa maalauksissani pelkistän ja siirrän tätä visuaalista perintöä nykykuvataiteen kontekstiin.

MAISEMAMAALAUKSET

keskittyvät ensisijaisesti läsnä- ja poissaolon, sekä hiljaisuuden kokemuksen välittämiseen.

KASVIMAALAUKSIIN

tuon samaa pelkistystä ja niukkaa, lähes mustavalkoista väriskaalaa, joka on ominaista myös arkkitehtuuriteemaisille töilleni. Kasvimaalausten niukkuus muodostaa kontrastin kasviteemaisten videoteosteni värikylläisyydelle.

 

VIDEOTEOKSENI

esitetään aina seinän korkuisena projektiona, joka hallitsee tilaa. Videoiden kuvamateriaalissa yhdistän kasveja ja kasvinosia, jotka eivät todellisessa luonnossa kuulu yhteen. Näin saavutettu ylenpalttinen runsaus kaikessa yksityiskohtaisuudessaan tulvii yli katsojan, ja luo hänen ympärilleen puutarhan. Syntyy ‘Paratiisikokemus’.

 

Katso myös ansioluettelo.

 

Taiteellisen työn rinnalla minulla on ollut MUITA PROJEKTEJA:

Näyttelyinfo-sivusto ja Keskelle kesää-projektit: Lisätietoja löytyy ansioluettelosta.

 

Merja Heino, taiteilijasta